सभागृहाचे नियम व माहिती

• सभागृहाचे बुकिंग करतेवेळी रु. १०,०००/- रोख भरावेत.

• कार्याच्या होणा-या बिलाची संपूर्ण रक्कम अधिक रु. ५०००/- (अनामत रक्कम ) कार्याच्या अगोदर आठ दिवस आधी भरावी.

• सरकारी नियमांप्रमाणे सर्व्हिस टॅक्स व इतर टॅक्स भरावा लागेल.

• सभागृहाचा ताबा लग्नाचे आदले दिवशी संध्याकाळी ७ ते दुसरे दिवशी संध्याकाळी ४.३० वाजेपर्यंतच राहील.

• कार्याच्या अगोदर १५ दिवस मेनू व होणारे पान निश्चित करावे. शक्यतो नंतर फ़ेरफ़ार करु नये.

• एकदा बुकिंग केल्यावर रद्द करता येणार नाही व तारीख बदलून मिळणार नाही.

• हॉलचा ताबा घेतल्यानंतर प्रथम कढी भाताचे जेवण व नंतर सीमांत पूजनाचा कार्यक्रम होईल.

• सीमांत पूजनाचा कार्यक्रम रात्री १२ पुर्वी संपवावा.

• दुपारच्या भोजनाची वेळ ३.०० वाजेपर्यंत राहील .जेवणाची पाने कमी झाल्यास त्याचे पैसे परत मिळणार नाहीत.

• हॉलमध्ये व हॉलच्या आवारात तसेच हॉलसमोर फ़टाके व बॅण्ड वाजवण्यास सक्त मनाई आहे.

• हॉलमध्ये रंगीत रांगोळी काढण्यास मनाई आहे.

• हॉलमध्ये गोंधळ करु नये. वाद्दे वाजवू नयेत व बाजूच्या लोकांना त्रास होईल असे वर्तन करु नये.

• हॉलचा ताबा मिळाल्यानंतर ताबा सोडेपर्यंत स्वत:ची कुलुपे लावावीत .हॉलची कुलुपे दिली जाणार नाहीत.

• मौल्यवान वस्तू स्वत:च्या जबाबदारीवर ठेवाव्यात.

• हॉलमध्ये येता-जाताना आपले सर्व सामान आणण्या-नेण्याची व्यवस्था आपली आपण करावी. हॉलचे कर्मचारी करणार नाहीत.

• हॉलमध्ये मांसाहार वर्ज्य आहे.तसेच दारु व इतर मादक पदार्थांचे सेवन करण्यास सक्त मनाई आहे.

• हॉल बुकिंग करणा-या अथवा एका जबाबदार व्यक्तिने आमच्याशी संपर्क ठेवावा . इतरांनी ढवळाढवळ करु नये.

• लिफ़्टचा वापर शक्यतो वॄद्ध व स्त्रिया यांनी करावा.

• आमचे येथील कामगारास कामाचा योग्य मोबदला दिला जातो . कोणत्याही कामगारास बक्षिसी / टीप स्वरुपात पैसे देऊ नये.

• वरीलपैकी कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास व्यवस्थापक सभागृहाचा ताबा घेतील.

• व्हिडीओ शूटींग असल्यास रु. ५००/- वेगळा चार्ज पडेल.

• रात्री १०.३० ते सकाळी ६.३० केटरिंग व्यवस्था बंद राहील.

दिलेले सर्व दर आजचे आहेत . परिस्थितीनुरुप व पूर्वसूचनेनुसार त्यांत बदल करण्याचे अधिकार व्यवस्थापनाने राखून ठेवले आहेत.

 व्हॅट व सर्व्हिस टॅक्स प्रचलित दरानुसार आकारला जाईल .