लग्न, मुंज व इतर समारंभाकरिता बाहेरील ऑर्डर स्विकारल्या जातील.

लग्न समारंभ

(संपुर्ण पॅकेज हॉल भाड्यासहित)

सीमांत पुजनसह - ₹ 1,15,000/- (संध्या ६.३० ते लग्न दिवस दु. ४.०० पर्यंत)

सीमांत पुजनाशिवाय - ₹ 1,00,000/- (सकाळी ७.०० ते ४.००)

सीमांत पुजन - रात्रीचे भोजन : ५० पाने वाढीव पानास रु . २००

शिरा / सुधारस, पुरी किंवा पोळी, एक भाजी, साधा भात किंवा मुगाची खिचडी , वरण किंवा आमटी किंवा कढी,

भरीत किंवा कोशिंबीर,पापड, चटणी, मीठ, लिंबू, जेवणानंतर सुपारी

लग्नाच्या दिवशी नाश्ता : सकाळी १ तास १०० डिश

उपमा, खिचडी, पोहे यापैकी एक

चहा - कॉफ़ी

 

 रुखवत : एकूण १० पानांचा मानाचा फ़राळ

दुपारचे भोजन : १०० पाने वाढीव पानास रु . ३००

स्वीट ( कोणतेही दोन )
राईस ( एक प्रकार)
आमटी प्रकार ( एक प्रकार )
ग्रेव्ही भाजी ( एक प्रकार)
सुकी भाजी (एक प्रकार)
तळण प्रकर - कोणतेही दोन
चटणी, कोशिंबिर, पुरी किंवा पोळी, पापड, लोणचे, मुखवास इ.

जेवणानंतर विडा

इतर व्यवस्था

गुरुजी

एका बाजूचे ( वधू पक्षासाठी ) एक गुरुजी - सीमांत पूजन, लग्न साहित्यासह


सीमांत पूजन

नारळ, फ़ुलांचे हार, मुंडावळ्या

नारळ बर्फ़ी - ५० नग आणि गजरे - २५


विवाह समारंभ

नारळ – २५ – आदल्या दिवशी आपल्या ताब्यात दिले जातात.

फ़ुलांचे हार, मुंडावळ्या, विवाहाच्या वेळी अक्षता, पेढे १०० नग, गजरे - ५० नग

समारंभसमयी सनई कॅसेटची व्यवस्था.

१) पंगत हवी असल्यास रु. १०/- प्रत्येक पात्रासाठी जादा आकार द्यावा लागेल.

२) आपण व्हिडीओ शुटींग केल्यास किंवा प्रोजेक्टर लावल्यास किंवा फ़ोटोग्राफ़ीसाठी लाईट वापरल्यास जास्तीचा आकार द्यावा लागेल.

३) कोणत्याही प्रकारच्या LED लाईट लावल्यास रु. ३००/- लाईट चार्जेस द्यावे लागतील.

४) कार्याचे दिवशी अस्तित्वात असलेले केटरींगचे दर आकारण्यात येतील.