|| समारंभ कुठलाही असो, कार्यस्थळ ’वरदश्री’ म्हणजे शुभकार्याची समाधानकारक इतिश्री ||

समारंभाच्या फोटोमध्ये पुन:पुन्हा न्याहाळावा असा झोकदार थाट

समारंभाच्या फोटोमध्ये पुन:पुन्हा न्याहाळावा असा झोकदार थाट

संपूर्ण विवाह समारंभ व्यवस्थापन - सभागृह भाडे, केटरिंग व इतर व्यवस्थेसह <br> रु. १,१५,०००/-

संपूर्ण विवाह समारंभ व्यवस्थापन - सभागृह भाडे, केटरिंग व इतर व्यवस्थेसह
रु. १,१५,०००/-

संपूर्ण मुंज समारंभ <br>व्यवस्थापन - सभागृह भाडे, <br>केटरिंग व इतर व्यवस्थेसह  <br>रु. ८५,०००/-

संपूर्ण मुंज समारंभ
व्यवस्थापन - सभागृह भाडे,
केटरिंग व इतर व्यवस्थेसह
रु. ८५,०००/-

आमंत्रितांनी समाधानानं उल्लेख करावा अशी चोख व्यवस्था

आमंत्रितांनी समाधानानं उल्लेख करावा अशी चोख व्यवस्था